8. EDYCJA FESTIWALU KULTURO

KultURO to niezwykłe wydarzenie kulturalne, którego głównym celem jest promowanie profilaktyki badań układu moczowego. Już od ośmiu lat festiwal poprzez swoją formę łączy urologię z muzyką i sztuką. Przełamuje tabu związane z chorobami układu moczowego, edukuje, organizuje bezpłatne konsultacje ze specjalistami oraz badania profilaktyczne.

Festiwal KultURO ratuje życie!

Dzięki Festiwalowi KultURO, chociażby w ubiegłorocznej edycji, podczas dni otwartych w Poradni Urologicznej Szpitala Uniwersyteckiego, dedykowanych mieszkańcom Miasta Krakowa, aż u 15% pacjentów stwierdzono konieczność dalszego leczenia. Badania przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia pokazują, że problem przerostu prostaty dotyka prawie połowę 60-latków i prawie wszystkich 80-latków. Dlatego tak ważna jest profilaktyka!
Już w latach 70. XX wieku prowadzane badania pokazały, że styl życia i warunki, w których żyjemy odpowiadają aż w 75% za zdrowie mieszkańców.
W zestawieniu zapadalności i umieralności, rak gruczołu krokowego u mężczyzn, plasuje się na drugim miejscu, z pośród wszystkich nowotworów złośliwych.
Nowotwór zazwyczaj przez długi czas rozwija się bezobjawowo lub daje tylko niewielkie dolegliwości, które nie są przez pacjentów traktowane należycie poważnie. Wcześnie wykryty, najlepiej w stadium, kiedy ograniczony jest tylko do narządu, daje dużo większe szanse wyleczenia i lepsze rokowania.

KULTURO I KRAKÓW

Miasto Kraków jest głównym partnerem Festiwalu od pierwszej edycji. Festiwal, nieprzerwanie od 2015 roku, przybliża mieszkańcom Krakowa tematykę profilaktyki prozdrowotnej wychodząc poza schemat konferencji naukowych, odwołując się do nowych środków ekspresji — muzyki
i sztuki. Festiwal KultURO organizowany jest przez Fundację Urodzeni-Zdrowi, której Prezesem jest niekwestionowany autorytet w dziedzinie urologii – prof. dr hab. Piotr Chłosta – pomysłodawca Festiwalu KultURO, a po godzinach frontman rockowego zespołu Endopower. Festiwal, odbędzie się w ramach obchodzonego na całym świecie Tygodnia Urologii, podczas którego zwraca się szczególną uwagę na problemy, którymi zajmuje się ta gałąź medycyny. Jest to czas, który skupia krajowe towarzystwa urologiczne, lekarzy urologów, pielęgniarki urologiczne, pacjentów i ich rodziny oraz polityków w celu budowania świadomości na temat chorób urologicznych, zachęcania do regularnych badań i przeciwdziałania tym chorobom. Wychodząc naprzeciw, i dołączając do tego ważnego z punktu widzenia zdrowia wydarzenia już po raz ósmy przygotowaliśmy cykl zajęć, aby zaznajomić mieszkańców Krakowa z problemami, które niesie za sobą późna profilaktyka schorzeń układu moczowego i zachęcić ich do działań
w tym kierunku.

KULTURO 2022

LEKCJE PILOTAŻOWE W PRZEDSZKOLACH ORAZ SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Chcąc zwrócić uwagę najmłodszych na to, jak ważna jest profilaktyka, planujemy przeprowadzić pilotaż projektu edukacji prozdrowotnej w przedszkolach i szkołach podstawowych. W ramach tego działania przeprowadzone zostaną „zabawolekcje”, których głównym przesłaniem będą odpowiedzi na pytania: dlaczego zdrowie jest ważne i jak o nie dbać.

LEKCJE PROZDROWOTNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Zeszłoroczny pilotaż tego zadania, skłonił nas do tego, aby z profilaktyką zdrowia urologicznego dotrzeć do szerszego grona uczniów. W ramach tego zadania opracowana zostanie 45 minutowa lekcja, która następnie, w profesjonalnym studio zostanie nagrana i rozdystrybuowana do krakowskich szkół ponadpodstawowych. Za opracowanie materiałów odpowiedzialni będą lekarz urologii we współpracy z edukatorem zdrowotnym.

Podczas lekcji, zwrócona zostanie uwaga na to jak ważna jest profilaktyka oraz w jaki sposób obserwować i rozmawiać z rodzicami na tematy najważniejsze, do których szczególnie, należy troska o zdrowie. Spotkanie edukacyjne będzie prowadzone przez wybitnych specjalistów urologii, którzy wytłumaczą na jakie symptomy szczególnie zwrócić uwagę.

KONKURS PLASTYCZNY DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH I PONADPODSTAWOWYCH

Chcąc zwizualizować tematykę zdrowia, a przez to dotrzeć do kolejnej grupy wiekowej chcielibyśmy zaproponować konkurs na przygotowanie amatorskiego plakatu dotyczącego tematyki profilaktyki urologicznej. Konkurs podzielony zostanie na 2 kategorie:

  • uczelnie wyższe (np. ASP)
  • szkoły ponadpodstawowe

Zwycięski plakat będzie częścią kampanii promującej działania profilaktyczne w ramach KultURO 2023

FILMY EDUKACYJNE DLA SENIORÓW

Aby zwrócić uwagę, że profilaktyka ważna jest na każdym etapie życia, przygotowane zostaną filmy edukacyjne, które następnie dystrybuowane zostaną w miejscach uczęszczanych przez krakowskich seniorów tj. Uniwersytety III Wieku, Centra Aktywności Seniorów (CAS), kluby seniorów czy domy spokojnej starości.

INFOLINIA

Eksperci, zajmujący się problemami urologicznymi podkreślają i wyróżniają trzy główne przyczyny, dla których tak niechętnie Polacy zgłaszają się na badania profilaktyczne. Po pierwsze jest to dla nich kwestia krępująca, co spotęgowane jest tym, że ciągle, charakteryzujemy się niską świadomością w zakresie profilaktyki i diagnostyki nowotworu gruczołu krokowego. Trzecią z wymienianych przyczyn jest brak odpowiedzialności i troski o własne zdrowie.

Dlatego też wychodząc naprzeciw i chcąc złamać obowiązujące tabu, uruchomimy infolinię dla mieszkańców Krakowa, przy której przez miesiąc (od poniedziałku do piątku) będzie dyżurował, i odpowiadał na pytania lekarz urolog.

DZIEŃ OTWARTY W GABINETACH UROLOGICZNYCH

W ramach tej aktywności, we współpracy ze krakowskimi szpitalami chcielibyśmy zorganizować dzień otwarty w gabinetach urologii. O akcji informować będziemy zarówno w mediach jak i podczas prowadzonych zajęć edukacyjnych.

KONCERT

8. festiwal KultURO, rozpoczęty zostanie dorocznym koncertem. Wśród zaproszonych artystów będą m in. Janusz Grzywacz wraz z Krzysztofem Ścierańskim, Marek Piekarczyk i 13 W Samo Południe. Koncert odbędzie się 24 września 2022 roku w klubie muzycznym Forty Kleparz, a wstęp dla mieszkańców Krakowa będzie bezpłatny.