Eksperci, zajmujący się problemami urologicznymi podkreślają i wyróżniają trzy główne przyczyny, dla których tak niechętnie Polacy zgłaszają się na badania profilaktyczne. Po pierwsze jest to dla nich kwestia krępująca, co spotęgowane jest tym, że ciągle, charakteryzujemy się niską świadomością w zakresie profilaktyki i diagnostyki nowotworu gruczołu krokowego. Trzecią z wymienianych przyczyn jest brak odpowiedzialności i troski o własne zdrowie.

Dlatego też wychodząc naprzeciw i chcąc złamać obowiązujące tabu, uruchomimy infolinię dla mieszkańców Krakowa, przy której będzie dyżurował, i odpowiadał na pytania lekarz urolog.

Infolinia będzie czynna w dniach 26.09-30.09.2022
w godzinach 12.00-14.00
Tel. +48 459-595-566.