prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta, FEBU, FRCS (Glasg.)

chirurg, specjalista urolog, profesor zwyczajny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ CM) w Krakowie

Główne kierunki zainteresowań naukowych i zawodowych prof. p. Chłosty, to: urologia onkologiczna, endourologia, urologia laparoskopowa oraz nauczanie urologii.

prof. Tomasz Tomasik

dr hab. n. med. Tomasz Tomasik, prof. UJ

dr hab. med. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, konsultant wojewódzki ds. medycyny rodzinnej w Małopolsce, lekarz rodzinny w Praktyce Grupowej Lekarzy Rodzinnych w Krakowie, członek założyciel Stowarzyszenia Kolegium lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP), wieloletni członek zarządu KLRwP, a od 2013 roku jego prezes. Jest również przewodniczącym Zespołu Ekspertów ds. opiniowania wniosków instytucji kształcących lekarzy rodzinnych.

lek. med. Anna Katarzyna Czech

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
Specjalizację z urologii odbyła w Oddziale Klinicznym Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W 2018 roku uzyskała tytuł Fellow of European Board of Urology i specjalisty urologa. Kontynuuje pracę w Oddziale Klinicznym Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Katedrze i Klinice Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego, European Association of Urology i American Urological Association.

Lek. med. Katarzyna Gronostaj

FEBU, specjalista urolog.

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Szkolenie specjalizacyjne z urologii odbyła w Oddziale Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie obecnie kontynuuje pracę jako starszy asystent. Jest również pracownikiem Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Tytuły Fellow of European Board of Urology (FEBU) i specjalisty urologa uzyskała w 2019r. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU) oraz European Association of Urology (EAU). Interesuje się uroonkologią, a w szczególności leczeniem chorych z zaawansowanymi nowotworami nerki i pęcherza moczowego.

lek. med. Rafał Kacorzyk

członek zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Vice-prezes Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Kolegium lekarzy Rodzinnych w Polsce, prowadzi własną praktykę lekarską

lek. med. Tomasz Wiatr

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2002-2008). W roku 2010 rozpoczął specjalizację w oddziale Urologii . W 2016 roku zdał z wyróżnieniem Europejski Egzamin Specjalizacyjny, otrzymując prestiżowy tytuł FEBU (Fellow European Board of Urology).

Obecnie pracuje na stanowisku starszego asystenta Oddziału Klinicznego Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz na stanowisku wykładowcy Katedry Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jest aktywnym uczestnikiem krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, prowadzi zajęcia ze studentami oraz szkolenia specjalizacyjne w ramach specjalizacji w dziedzinie urologii.

Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU) oraz Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Sekcji Endourologii i ESWL, Sekcji Urologii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Urologicznego i członkiem Polskiego Towarzystwa Andrologicznego (PTA) i Amerykańskiego Towarzystwa Andrologicznego (ASA).

Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie urologii, diagnostyki i leczenia nowotworów układu moczowego, zakażeń dróg moczowych, kamicy oraz nietrzymania moczu. Od 3 lat pracuje w poradni andrologicznej zajmując się diagnostyką i leczeniem niepłodności męskiej. Posiada wieloletnią doświadczenie w zakresie zabiegów urologicznych.

Pasjonat chirurgii laparoskopowej i wszystkich dostępnych technik minimalnie inwazyjnych