7. EDYCJA FESTIWALU KultURO
„DLA TATY”

Tegoroczny, siódmy już festiwal KultURO, chcemy przeprowadzić w ten sposób aby, z tematyką profilaktyki, nie tylko chorób układu moczowego, ale także tej ogólnorozumianej, dotrzeć już do najmłodszych mieszkańców Krakowa.

Festiwal odbędzie się w ramach obchodzonego na całym świecie Tygodnia Urologii, podczas którego zwraca się szczególną uwagę na problemy, którymi zajmuje się ta gałąź medycyny. Jest to czas, który skupia krajowe towarzystwa urologiczne, lekarzy urologów, pielęgniarki urologiczne, pacjentów i ich rodziny oraz polityków w celu budowania świadomości na temat chorób urologicznych, zachęcania do regularnych badań i przeciwdziałania tym chorobom.

Wychodząc naprzeciw i dołączając do tego ważnego z punktu widzenia zdrowia wydarzenia przygotowaliśmy cykl zajęć, aby zaznajomić mieszkańców Krakowa z problemami, które niesie za sobą późna profilaktyka schorzeń układu moczowego i zachęcić ich do działań w tym kierunku.

Festiwal KutURO organizowany jest przez Fundację Urodzeni-Zdrowi, której Prezesem jest niekwestionowany autorytet w dziedzinie urologii – prof. dr hab. Piotr Chłosta – pomysłodawca Festiwalu KultURO, a po godzinach frontman rockowego zespołu Endopower.

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z KLAS 1-3

Chcąc zwrócić uwagę najmłodszych na to, jak ważna jest profilaktyka, zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Zdrowy Tata”! Konkurs skierowany jest do mieszkańców Krakowa o powiatu krakowskiego w wieku od 7 do 9 lat.

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie krakowskich i podkrakowskich szkół podstawowych z klas 1-3, a dla zwycięzców przygotowane zostaną drobne upominki.

Pracę należy przesłać listownie na adres – ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków z dopiskiem „konkurs plastyczny” w terminie do 15 października 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Zasady oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie Fundacji Urodzeni-Zdrowi

LEKCJE PROZDROWOTNE DLA UCZNIÓW KRAKOWSKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
„JAK ZATROSZCZYĆ SIĘ O TATĘ”

W ramach tej aktywności przeprowadzimy,  lekcje edukacyjne dla młodzieży w wieku 15-19 lat w krakowskich szkołach średnich, podczas których zwrócona zostanie uwaga na to, jak ważna jest profilaktyka oraz w jaki sposób obserwować i rozmawiać z rodzicami na tematy najważniejsze, do których szczególnie należy troska o zdrowie.
Spotkania edukacyjne zostaną przeprowadzone przez wybitnych krakowskich specjalistów urologii, którzy wytłumaczą na czym problem polega i na jakie symptomy szczególnie zwrócić uwagę.

Zainteresowani wydarzeniem nauczyciele bądź dyrektorzy szkół średnich mogą zgłaszać chęć przeprowadzenia lekcji prozdrowotnych w swoich szkołach poprzez e-mail: kulturo@urodzenizdrowi.pl do 10 października 2021.

PLAKAT PROMUJĄCY LEKCJE

INFOLINIA UROLOGICZNA DLA PACJENTÓW PROWADZONA PRZEZ SPECJALISTÓW UROLOGII
„NIE WSTYDŹ SIĘ – ZADZWOŃ DO UROLOGA”

Eksperci, zajmujący się problemami urologicznymi, podkreślają i wyróżniają główne przyczyny, dla których tak niechętnie Polacy zgłaszają się na badania profilaktyczne.

Po pierwsze jest to dla nich kwestia krępująca, co spotęgowane jest tym, że ciągle charakteryzujemy się niską świadomością w zakresie profilaktyki i diagnostyki nowotworu gruczołu krokowego. Kolejną z wymienianych przyczyn jest brak odpowiedzialności i troski o własne zdrowie.

Dlatego też wychodząc naprzeciw i chcąc złamać obowiązujące tabu, uruchomimy dla mieszkańców Krakowa, infolinię. przy której przez 5 dni dyżurować i odpowiadać na pytania będą krakowscy urolodzy.

Infolinia urologiczna: tel. 12 400 25 40 lub 459 595 566
Bezpłatnych porad lekarze będą udzielać do 1 października w godzinach 12.00-14.00.

DZIEŃ OTWARTY W GABINECIE UROLOGICZNYM
„ZRÓB PREZENT SWOJEMU TACIE – ZAPISZ GO DO UROLOGA”

Najważniejszym punktem festiwalowych wydarzeń będzie dzień otwarty w gabinetach urologicznych Katedry i Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz konsultacje telefoniczne ze specjalistami.

Dzień otwarty odbędzie się 2 października w godz. 9-12 w Poradni Urologicznej Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie

Zapisy na bezpłatne konsultacje w ramach dnia otwartego są obowiązkowe. Rejestracja telefoniczna odbywa się od dnia 27.09.2021 w godzinach 12.00-14.00 pod nr tel. 12 400 25 41.

KONCERT FINAŁOWY

Podsumowaniem 7. festiwalu KultURO będzie doroczny koncert zespołu EndoPower, który po zeszłorocznej, spowodowanej pandemią przerwie, wraca na scenę wraz z wybitnymi krakowskimi muzykami, wśród których wystąpią Janusz Grzywacz, zespół Skaldowie czy Marek Piekarczyk.

Koncert odbędzie się 2 października 2021 roku i rozpocznie o godz. 18.30 w klubie muzycznym Forty Kleparz, a wstęp dla mieszkańców Krakowa będzie bezpłatny.

Więcej informacji