Miasto Kraków jest głównym partnerem festiwalu od pierwszej jego edycji. KultURO, nieprzerwanie od 2015 roku, przybliża mieszkańcom Krakowa tematykę profilaktyki prozdrowotnej wychodząc poza schemat konferencji naukowych, odwołując się do nowych środków ekspresji — muzyki i sztuki.

„Każdego roku przy okazji Festiwalu KultURO wykrywamy wiele przypadków poważnych schorzeń lub schorzeń, które wymagają dalszej poszerzonej diagnostyki” – prof. Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.