BEZPŁATNE BADANIA I KONSULTACJE TELEFONICZNE

Najważniejszym punktem festiwalowych wydarzeń jest Dzień Otwarty w gabinetach urologicznych Katedry i Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. W tym roku zapraszają do swoich gabinetów również urolodzy ze Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza, 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SPZOZ oraz Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera. Szpitalne poradnie urologiczne otworzą swoje drzwi w październiku i listopadzie. Nowe szpitale, które włączą się do akcji, oznacza jedno: liczba zbadanych w tym roku będzie większa.

DZIECI I SENIORZY AMBASADORAMI PROFILAKTYKI UROLOGICZNEJ

Organizatorzy festiwalu podkreślają, ze najlepszymi ambasadorami zdrowia sa dzieci. Zweryfikowali to już wielokrotnie organizując w szkołach i przedszkolach konkursy plastyczne na tematy profilaktyczne.

W tym roku będzie również konkurs, ale z nowa formuła.

– Tym razem najmłodszych ambasadorów zdrowia zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim – informuje profesor Piotr Chłosta, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i pomysłodawca Festiwalu KultURO.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym. Udział w zmaganiach recytatorskich powinny zgłosić pracownicy przedszkoli publicznych i niepublicznych z całej Małopolski wysyłając nagrania dzieci recytujących wierszyk (każda placówka może wytypować 3 dzieci) – na adres:kulturo@urodzenizdrowi.pl.

– Czekamy z niecierpliwością na nagrania oraz formularze zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmujemy do końca listopada, wyniki ogłosimy do końca roku. Nagrodzone zostają dzieciaki, jak i zwycięskie przedszkole – zachęca profesor.

Do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą skierowane także lekcje prozdrowotne. Poprowadzą je wybitni urolodzy, podpowiedzą i doradza w jaki sposób podejmować trudne tematy z rodzicami i dziadkami.

– Wytłumaczymy, na czym polega problem zachorowań urologicznych i na jakie symptomy szczególnie warto zwrócić uwagę – zdradza prof. Piotr Chłosta, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Zainteresowani wydarzeniem nauczyciele, dyrektorzy szkół średnich, a także sami uczniowie mogą zapisywać się na lekcje prozdrowotne wysyłając wiadomość e-mail na adres: kulturo@urodzenizdrowi.pl do końca bieżącego roku.

I na tym nie koniec nowości, bo w tym roku w akcje profilaktyczna zostaną zaangażowani również seniorzy. Dla nich zostały zaplanowane specjalne pokazy filmów edukacyjnych. Seniorzy mogą zgłaszać swoje zainteresowanie pokazem pisząc na kulturo@urodzenizdrowi.pl.